Cursus Proactief Beveiligen

Professionals die de Cursus Proactief Beveiligen hebben gevolgd zijn veel beter in staat hun taak als beveiliger, toezichthouder, receptionist of welke functie in de front office dan ook uit te voeren.

De cursus proactief beveiligen wordt specifiek voor uw situatie samengesteld. We vullen onze in-company opleiding aan met specifieke dreigingen voor uw organisatie, uw specifieke omstandigheden en uiteraard de taken van uw medewerkers.

 

Duur van de opleiding

De opleiding duurt twee dagen en wordt afgesloten met een toets en certificaat.

Dag 1:

Op de eerste dag beginnen we met een de introductie over proactief beveiligen en de aard van de dreiging. Wat is een dreiging, welke dreigingen zijn van toepassingen op het object en wie is de kwaadwillende die we in de gaten moeten houden?

We behandelen de Criminele Planningscyclus.
Waaruit bestaat de criminele/terroristische planningscyclus en hoe gaat de tegenstander te werk om zijn/haar doel te bereiken?

En tot slot behandelen we de zogenaamde Verdachte Indicatoren (suspicious signs).
Wat is normaal, wat is een afwijking en wanneer is een afwijking verdacht?

Dag 2:

Wat is Security Questioning en op welke wijze wordt het gesprek gevoerd? In dit onderdeel zitten praktijkoefeningen en rollenspelen om de kracht van Security Questioning te ervaren.

Vervolgens gaan we een dreigingsassessment uitvoeren.
Welke stappen moeten worden doorlopen om tot het besluit van wel of geen dreiging te komen (zowel in theorie als in de praktijk).

Wat is Red Teaming en wat is het nut en de noodzaak hiervan?

Bel of email ons en wij helpen u meteen op weg.

 

Certificaat Proactief Beveiligen

De tweede dag wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Proactief Beveiligen.

 

Voor wie is de cursus Proactief Beveiligen bedoeld?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beveiligers, receptionistes, hostess, suppoosten, baliemedewerkers en toezichthouders.

Maar ook servicemedewerkers en technisch- of schoonmaakpersoneel kunnen een veel prominentere rol innemen  bij uw entreemanagement.

 

Kosten en inschrijving

Deze opleiding is een in-company opleiding en wordt op maat verzorgd in relatie met de dreigingen die specifiek voor uw organisatie of evenement van toepassing zijn.
We bieden deze cursus aan voor groepen vanaf 8 tot maximaal 12 personen.

Het tarief is € 475,- per persoon.

De opdrachtgever zorgt dan voor een geschikte locatie, presentatie faciliteiten, lunches en koffie & thee.

Bel of email ons en wij helpen u meteen op weg.

 

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:

– Bekend zijn met de dreigingen van het te beveiligen object.
– Bekend zijn met het verschil tussen risico en dreiging
– Bekend zijn met de werkwijze van de tegenstander (Modus operandi versus scenario)
– Het kunnen detecteren van afwijkingen ten opzichte van de normale situatie.
– Bekend zijn met verdachte indicatoren
– Bekend zijn met Security Questioning en hoe dit in het dreigingsassessment toe te passen.
– Het kunnen vaststellen van een dreiging door het uitvoeren van een dreigingsassessment.
– Bekend zijn met de kracht van Red Teaming.